Polityka prywatności

INFORMACJA
dotycząca pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych

Zawarcie umowy czarteru jachtu wiąże się z koniecznością przekazania 4UM Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Spółce komandytowej danych osobowych Czarterującego. W związku z możliwością przekazania danych osobowych, mając na uwadze powszechnie obowiązujące przepisy prawa ochrony danych osobowych, informujemy:

 1. administratorem przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych jest 4UM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., telefon +48 603 123 243, e-mail biuro@4charter.pl

 2. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy czarteru jachtu;
 3. przekazane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z procesem zawarcia i realizacji umowy o czarter jachtu oraz ewentualnie w procesie realizacji wzajemnych roszczeń związanych z realizacją umowy czarteru jachtu;
 4. przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbędny do zrealizowania umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń, które mogą powstać w związku z realizacją umowy;
 5. w stosunku do przekazanych danych osobowych Czarterującemu przysługuje prawo:
  • – dostępu do przekazanych danych,
  • – żądania sprostowania danych,
  • – żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  • – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • – żądania przenoszenia danych,
  przy czym nie jest możliwe usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych w zakresie, w jakim przetwarzanie jest wymagane do zrealizowania zawartej umowy, a także jeżeli przetwarzanie będzie niezbędne do wypełnienia obowiązków, nałożonych na Administratora danych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. jeżeli Pani/Pana zdaniem doszło do naruszenia prawa w zakresie przetwarzania przekazanych danych osobowych, przysługuje Pani/Panu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

© 4charter.pl 2009–2019  |  Polityka Prywatności